عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

 سپاهان- صنعت نفت در نخستین گام/ برنامه مسابقات لیگ هجدهم فوتبال ایران

 

 

مراسم قرعه‌کشی لیگ بازی‌های لیگ هجدهم(فصل ۹۸-۹۷) فوتبال ایران سالن همایش‌های بین‎‌المللی راضی تهران برگزار شد که تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات برنامه هفته اول تا سی‌اُم(پایانی) و حریفان‌شان را شناختند.

شروع مسابقات  فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران از هفته نخست مردادماه خواهد بود که برنامه تمام بازی‌های لیگ هجدهم به تفکیک هفته‌ها و تعیین دقیق میزبان(تیم سمت راست) و مهمان(تیم سمت چپ) تا هفته پانزدهم(نیم‌فصل اول) به شرح زیر اعلام شد:

* هفته اول:

 

پدیده مشهد- پرسپولیس

سایپا تهران- سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز- استقلال خوزستان

نساجی مازندران- ذوب‌آهن اصفهان

نفت مسجدسلیمان- تراکتورسازی تبریز

استقلال تهران- پیکان تهران

فولاد خوزستان- پارس جنوبی جم

سپاهان اصفهان- صنعت نفت آبادان

 

 

* هفته دوم:

 

 

 

سپیدرود- سپاهان

صنعت نفت آبادان- گسترش فولاد

ذوب‌آهن- استقلال تهران

استقلال خوزستان- پدیده

پیکان- سایپا

پارس جنوبی- نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی- نساجی مازندران

پرسپولیس- فولاد خوزستان

 

 

* هفته سوم:

 

گسترش فولاد- سپیدرود

سایپا- ذوب‌آهن

پدیده- صنعت نفت

نفت مسجدسلیمان- فولاد خوزستان

استقلال تهران- تراکتورسازی

استقلال خوزستان- پرسپولیس

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم

سپاهان- پیکان

 

 

* هفته چهارم:

 

سپیدرود- پدیده

پیکان- گسترش فولاد

ذوب‌آهن- سپاهان

تراکتورسازی- سایپا

پرسپولیس- نفت مسجدسلیمان

پارس جنوبی- استقلال تهران

صنعت نفت- استقلال خوزستان

فولاد- نساجی مازندران

 

 

 

* هفته پنجم:

 

استقلال خوزستان- سپیدرود

گسترش فولاد- ذوب‌آهن

پدیده- پیکان

سایپا- پارس جنوبی

نساجی- نفت مسجدسلیمان

سپاهان- تراکتورسازی

استقلال تهران- فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس

 

 

 

* هفته ششم:

 

سپیدرود- صنعت نفت

تراکتورسازی- گسترش فولاد

ذوب‌آهن- پدیده

فولاد- سایپا

نفت مسجدسلیمان- استقلال

پرسپولیس- نساجی

پارس جنوبی- سپاهان

پیکان- استقلال خوزستان

 

 

* هفته هفتم:

 

پرسپولیس- سپیدرود

گسترش فولاد- پارس جنوبی

استقلال خوزستان- ذوب‌آهن

پدیده- تراکتورسازی

سایپا- نفت مسجدسلیمان

نساجی- استقلال تهران

سپاهان- فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان- پیکان

 

 

* هفته هشتم:

 

پیکان- سپیدرود رشت

فولاد خوزستان- گسترش فولاد

ذوب‌آهن- صنعت نفت آبادنا

پارس جنوبی- پدیده

نساجی- سایپا

نفت مسجدسلیمان- سپاهان

تراکتورسازی- استقلال خوزستان

استقلال- پرسپولیس

 

 

 

* هفته نهم:

 

 

سپیدرود- ذوب‌آهن

گسترش فولاد- نفت مسجدسلیمان

پدیده- فولاد خوزستان

سایپا- استقلال تهران

صنعت نفت- تراکتورسازی

پرسپولیس- پیکان

استقلال خوزستان- پارس جنوبی

سپاهان- نساجی

 

 

* هفته دهم:

 

تراکتورسازی- سپیدرود

نساجی- گسترش فولاد

ذوب‌آهن- پیکان

نفت مسجدسلیمان- پدیده

سایپا- پرسپولیس

استقلال تهران- سپاهان

پارس جنوبی- صنعت نفت

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان

 

 

 

* هفته یازدهم:

 

پرسپولیس- ذوب‌آهن

سپاهان- سایپا

استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان

پیکان- تراکتورسازی

گسترش فولاد- استقلال تهران

سپیدرود- پارس جنوبی

پدیده- نساجی

صنعت نفت- فولاد

 

 

* هفته دوازدهم:

 

 

فولاد خوزستان- سپیدرود رشت

سایپا- گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی- ذوب‌آهن

استقلال تهران- پدیده

سپاهان- پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت

نساجی- استقلال خوزستان

پارس جنوبی- پیکان

 

 

* هفته سیزدهم:

 

 

پدیده- سایپا

سپیدرود- نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس- تراکتورسازی

استقلال خوزستان- استقلال تهران

ذوب‌آهن- پارس جنوبی

گسترش فولاد- سپاهان

صنعت نفت- نساجی

پیکان- فولاد

 

 

 

 

 

* هفته چهاردهم:

 

 

نساجی- سپیدرود

فولاد- ذوب‌آهن

سپاهان- پدیده

پارس جنوبی- تراکتورسازی

گسترش فولاد- پرسپولیس

استقلال تهران- صنعت نفت

سایپا- استقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان- پیکان

 

 

* هفته پانزدهم:

 

پدیده- گسترش فولاد

صنعت نفت- سایپا

ذوب‌آهن- نفت مسجدسلیمان

سپیدرود- استقلال تهران

پرسپولیس- پارس جنوبی

استقلال خوزستان- سپاهان

پیکان- نساجی مازندران

تراکتورسازی- فولاد

منتشر شده در تاریخ ۱۱ خرداد ساعت ۲۳:۵۷

آخرین اخبار موسسه