عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

تجلیل از صنعت نفت آبادان به عنوان باشگاه برتر فوتبال استان در فصل گذشته

به گزارش تارنمای رسمی موسسه، آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر ورزشی استان خوزستان عصر امروز دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۳ با حضور فرامرز کیانی‌زاده مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد. در بخش ‌فوتبال باشگاه‌های صنعت نفت آبادان به دلیل صعود به لیگ برتر و استقلال خوزستان به دلیل قهرمانی در این لیگ در فصل ورزشی گذشته با اهدای لوح تقدیر و تندیس یادبود مورد تقدیر قرار گرفتند. هم چنین اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان با ریاست پیمان ادیبی به عنوان اداره ورزش و جوانان برتر استان مورد تقدیر قرار گرفت. علی عیسی‌زاده مدیرعامل و مظفر شاملی رییس آکادمی باشگاه صنعت نفت در این مراسم حضور داشتند.

آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵آیین تجلیل از باشگاه‌ها و هیئت‌های برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۴ با حضور علی عیسی‌زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان ۳ آبادان ۱۳۹۵
منتشر شده در تاریخ ۳ آبان ساعت ۲۲:۳۱