عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

گزارش تصویری: آخرین جلسه تمرین تیم صنعت نفت پیش از رویایی با تیم پدیده

منتشر شده در تاریخ ۱۸ مرداد ساعت ۲۲:۴۹

آخرین اخبار موسسه