عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

اطلاعات تماس و نشانی

شماره تماس‌های موسسه

دفتر مدیر عامل ۵۳۲۶۱۹۳۴ ۰۶۱
۵۳۳۰۳۳۴۴ ۰۶۱
روابط عمومی ۵۳۲۶۳۳۰۳ ۰۶۱
امور اداری ۵۳۲۶۱۰۳۵ ۰۶۱
امور مالی ۵۳۲۶۴۴۶۵ ۰۶۱
آکادمی و مدرسه فوتبال ۵۳۳۶۰۹۱۷ ۰۶۱
دورنگار (Fax) ۵۳۲۶۴۵۳۲ ۰۶۱

 

رایانامه (Email)

نشانی رایانامه‌های موسسه

نشانی

  • ساختمان اصلی: خوزستان، آبادان، ابتدای بلوار شهید یاسینی، ساختمان کشتیرانی سابق، موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان
  • کد پستی ۶۳۱۶۹۴۴۵۳۸
  • آکادمی و مدرسه فوتبال: خوزستان، آبادان، کوی قدس، ایستگاه دوازده، جنب کلانتری ۱۱، باشگاه پیروز سابق

نقشه نشانی موسسه