عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۸/۲/۷ ۱۹:۱۵ ۲۷ برتر صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان
۹۸/۲/۱۳ ۱۹:۱۵ ۲۸ برتر نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
۹۸/۲/۲۱ ۲۱ ۲۹ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال تهران
۹۸/۲/۲۶ ۲۱ ۳۰ برتر سایپای تهران - صنعت نفت آبادان