عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۷/۱۲/۳ ۱۵ ۱۹ برتر استقلال خوزستان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۱۲/۹ ۱۸:۳۰ ۲۰ برتر پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان
۹۷/۱۲/۱۷ ۱۶:۳۰ ۲۱ برتر صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت
۹۷/۱۲/۲۴ ۱۶:۳۰ ۲۲ برتر پیکان تهران - صنعت نفت آبادان
۹۸/۱/۸ ۱۹ ۲۳ برتر صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان
۹۸/۱/۱۶ ۱۷ ۲۴ برتر تراکتور سازی تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۸/۱/۲۳ ۱۹ ۲۵ برتر صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم
۹۸/۱/۳۰ ۱۹:۱۵ ۲۶ برتر فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان
۹۸/۲/۷ ۱۹:۱۵ ۲۷ برتر صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان
۹۸/۲/۱۳ ۱۹:۱۵ ۲۸ برتر نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
۹۸/۲/۲۱ ۲۱ ۲۹ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال تهران
۹۸/۲/۲۶ ۲۱ ۳۰ برتر سایپای تهران - صنعت نفت آبادان