عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۶/۱۲/۴ ۱۵:۳۰ ۲۴ برتر نفت تهران - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۲/۱۰ ۱۵ ۲۵ برتر صنعت نفت آبادان - سیاه‌جامگان مشهد
۹۷/۱/۹ ۱۹ ۲۶ برتر گسترش فولاد تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۷/۱/۱۷ ۱۹ ۲۷ برتر صنعت نفت آبادان - پیکان تهران
۹۷/۱/۲۳ ۱۹ ۲۸ برتر سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۲ ۱۹ ۲۹ برتر تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۷ ۱۹ ۳۰ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان