عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۷/۲/۲ ۱۸ ۲۹ برتر تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۷ ۱۸ ۳۰ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان