عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۷/۸/۴ ۱۶:۴۵ ۱۰ برتر پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان
۹۷/۸/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۱ برتر صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
۹۷/۹/۱ ۱۵:۱۵ ۱۲ برتر نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۹/۹ ۱۶:۲۵ ۱۳ برتر صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران
۹۷/۹/۱۶ ۱۷:۳۰ ۱۴ برتر استقلال تهران - صنعت نفت آبادان
۹۷/۹/۲۱ ۱۶:۴۵ ۱۵ برتر صنعت نفت آبادان - سایپای تهران