عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان

در حال حاضر برنامه‌ای برای مسابقات تیم‌های موسسه تعریف نشده است.