عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۷/۵/۲۶ ۲۰ ۴ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
۹۷/۶/۱ ۲۰:۱۵ ۵ برتر صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران
۹۷/۶/۸ ۲۰:۱۵ ۶ برتر سپیدرود رشت - صنعت نفت آبادان
۹۷/۶/۳۰ ۱۹:۳۰ ۷ برتر صنعت نفت آبادان - پیکان تهران
۹۷/۷/۶ ۱۸:۱۵ ۸ برتر ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۷/۲۷ ۱۸ ۹ برتر صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز
۹۷/۸/۴ ۱۶:۴۵ ۱۰ برتر پارس جنوبی جم - صنعت نفت آبادان
۹۷/۸/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۱ برتر صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
۹۷/۹/۱ ۱۵:۱۵ ۱۲ برتر نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۹/۹ ۱۶:۲۵ ۱۳ برتر صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران
۹۷/۹/۱۶ ۱۷:۳۰ ۱۴ برتر استقلال تهران - صنعت نفت آبادان
۹۷/۹/۲۱ ۱۶:۴۵ ۱۵ برتر صنعت نفت آبادان - سایپای تهران