عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۶/۱۰/۲ ۱۵ ۱۶ برتر استقلال تهران - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۰/۸ ۱۵ ۱۷ برتر صنعت نفت آبادان - سایپای تهران
۹۶/۱۰/۱۵ ۱۵ ۱۸ برتر پدیده خراسان - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۰/۲۲ ۱۵ ۱۹ برتر صنعت نفت آبادان - پارس جنوبی جم
۹۶/۱۰/۲۹ ۱۵ ۲۰ برتر ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۱/۶ ۱۵ ۲۱ برتر صنعت نفت آبادان - سپیدرود رشت
۹۶/۱۱/۱۳ ۱۵ ۲۲ برتر فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۱/۲۰ ۱۵ ۲۳ برتر صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران
۹۶/۱۲/۴ ۱۵ ۲۴ برتر نفت تهران - صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۲/۱۰ ۱۵ ۲۵ برتر صنعت نفت آبادان - سیاه‌جامگان مشهد
۹۷/۱/۹ ۱۹ ۲۶ برتر گسترش فولاد تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۷/۱/۱۷ ۱۹ ۲۷ برتر صنعت نفت آبادان - پیکان تهران
۹۷/۱/۲۳ ۱۹ ۲۸ برتر سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۲ ۱۹ ۲۹ برتر تراکتورسازی تبریز - صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۷ ۱۹ ۳۰ برتر صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان