عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

هیئت مدیره موسسه

موسسه صنعت نفت آبادان

اعضای اصلی

  • آقای حسن نصر اصفهانی (رییس هیئت مدیره)
  • آقای علی عیسی‌زاده (مدیرعامل)
  • آقای جهانگیر کی شمس
  • آقای حسین کشاورزی
  • آقای اسفندیار دائم الذکر

اعضای علی‌البدل

  • آقای مظفر شاملی
  • آقای یوسف ستاره ناصری

آخرین اخبار موسسه