عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

هیئت مدیره موسسه

موسسه صنعت نفت آبادان

اعضای اصلی

  • آقای مهندس حسن نصر اصفهانی (رییس هیئت مدیره)
  • آقای مهندس حبیب اله ابوالحسینی (نایب رییس هیئت مدیره)
  • آقای مهندس علی عیسی‌زاده (مدیرعامل)
  • آقای مهندس علیرضا بیگدلی
  • آقای مهندس محمد زائری

اعضای علی‌البدل

  • آقای مظفر شاملی
  • آقای حکیم عوده‌پور