عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۸/۱/۳۰ ۱۷:۳۰ ۲۶ برتر فولاد خوزستان ۱ - ۴ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۸/۱/۲۳ ۱۹ ۲۵ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پارس جنوبی جم گزارش مسابقه
۹۸/۱/۱۶ ۱۷ ۲۴ برتر تراکتور سازی تبریز ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۸/۱/۱۱ ۱۷ ۲۳ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ ذوب آهن اصفهان گزارش مسابقه
۹۷/۱۲/۲۶ ۱۶:۳۰ ۲۲ برتر پیکان تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱۲/۱۷ ۱۶:۳۰ ۲۱ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ سپیدرود رشت گزارش مسابقه
۹۷/۱۲/۹ ۱۸:۳۰ ۲۰ برتر پرسپولیس تهران ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱۲/۳ ۱۵ ۱۹ برتر استقلال خوزستان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱۱/۲۵ ۱۷:۳۰ ۱۸ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ پدیده خراسان گزارش مسابقه
۹۷/۱۱/۲۱ ۱۵ ۱۷ برتر ماشین سازی تبریز ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱۱/۱۶ ۱۶ ۱۶ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۷/۹/۲۳ ۱۵ ۱۵ برتر صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ سایپای تهران گزارش مسابقه
۹۷/۹/۱۶ ۱۶:۳۰ ۱/۴ جام حذفی صنعت نفت آبادان ۱ - ۳ سایپای تهران گزارش مسابقه
۹۷/۹/۸ ۱۷:۳۰ ۱۴ برتر استقلال تهران ۳ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۹/۲ ۱۶:۴۰ ۱۳ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ نساجی مازندران گزارش مسابقه
۹۷/۸/۲۰ ۱۵:۳۰ ۱۲ برتر نفت مسجد سلیمان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۸/۱۲ ۱۶:۴۵ ۱۱ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ فولاد خوزستان گزارش مسابقه
۹۷/۸/۴ ۱۶:۴۵ ۱۰ برتر پارس جنوبی جم ۲ - ۲ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۷/۲۸ ۱۸ ۹ برتر صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۷/۷/۱۲ ۱۸ ۱/۸ جام حذفی استقلال خوزستان ۲ - ۵ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۷/۶ ۱۸:۱۵ ۸ برتر ذوب آهن اصفهان ۲ - ۲ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۶/۳۰ ۱۹:۳۰ ۷ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ پیکان تهران گزارش مسابقه
۹۷/۶/۲۳ ۲۰ ۱/۱۶ جام حذفی صنعت نفت آبادان ۳ - ۳ تراکتور سازی تبریز گزارش مسابقه
۹۷/۶/۸ ۱۹:۱۰ ۶ برتر سپیدرود رشت ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۶/۱ ۲۰:۱۵ ۵ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پرسپولیس تهران گزارش مسابقه
۹۷/۵/۲۶ ۲۰:۳۰ ۴ برتر صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ استقلال خوزستان گزارش مسابقه
۹۷/۵/۱۹ ۲۰ ۳ برتر پدیده خراسان ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۵/۱۲ ۲۰:۴۵ ۲ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ گسترش فولاد تبریز گزارش مسابقه
۹۷/۵/۵ ۲۰:۴۵ ۱ برتر سپاهان اصفهان ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه