عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۷/۵/۱۹ ۲۰ ۳ برتر پدیده خراسان ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۵/۱۲ ۲۰:۴۵ ۲ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ گسترش فولاد تبریز گزارش مسابقه
۹۷/۵/۵ ۲۰:۴۵ ۱ برتر سپاهان اصفهان ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۲/۷ ۱۸ ۳۰ برتر صنعت نفت آبادان ۳ - ۳ استقلال خوزستان گزارش مسابقه
۹۷/۲/۲ ۱۸ ۲۹ برتر تراکتورسازی تبریز ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱/۲۴ ۱۶ ۲۸ برتر سپاهان اصفهان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۷/۱/۱۶ ۱۹ ۲۷ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ پیکان تهران گزارش مسابقه
۹۷/۱/۹ ۱۵ ۲۶ برتر گسترش فولاد تبریز ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱۲/۱۱ ۱۷:۴۰ ۲۵ برتر صنعت نفت آبادان ۴ - ۱ سیاه‌جامگان مشهد گزارش مسابقه
۹۶/۱۲/۴ ۱۵:۳۰ ۲۴ برتر نفت تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱۱/۱۸ ۱۷ ۲۳ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ پرسپولیس تهران گزارش مسابقه
۹۶/۱۱/۱۴ ۱۵ ۲۲ برتر فولاد خوزستان ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱۱/۱۰ ۱۴:۴۵ ۱/۲ جام حذفی صنعت نفت آبادان ۱ - ۲ استقلال تهران گزارش مسابقه
۹۶/۱۱/۵ ۱۷:۱۰ ۲۱ برتر صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سپیدرود رشت گزارش مسابقه
۹۶/۱۰/۲۸ ۱۵ ۲۰ برتر ذوب آهن اصفهان ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱۰/۲۲ ۱۷ ۱۹ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ پارس جنوبی جم گزارش مسابقه
۹۶/۱۰/۱۵ ۱۴:۳۰ ۱۸ برتر پدیده خراسان ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱۰/۸ ۱۶:۴۵ ۱۷ برتر صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ سایپای تهران گزارش مسابقه
۹۶/۱۰/۳ ۱۶:۲۵ ۱۶ برتر استقلال تهران ۴ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۹/۲۸ ۱۶:۲۰ ۱/۴ جام حذفی پرسپولیس تهران ۱ (۴) - ۱ (۵) صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۹/۲۰ ۱۶ ۸ برتر پرسپولیس تهران ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۹/۱۴ ۱۵ ۱۵ برتر استقلال خوزستان ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۹/۱۰ ۱۶:۴۵ ۱۴ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۶/۹/۳ ۱۵ ۱۳ برتر صنعت نفت آبادان ۳ - ۲ سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۶/۸/۲۴ ۱۵ ۱۲ برتر پیکان تهران ۱ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۸/۱۲ ۱۷ ۱۱ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ گسترش فولاد تبریز گزارش مسابقه
۹۶/۸/۴ ۱۸:۴۵ ۱/۸ جام حذفی صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ داماش گیلان گزارش مسابقه
۹۶/۷/۲۷ ۱۶:‍۱۵ ۱۰ برتر سیاه‌جامگان مشهد ۰ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۷/۲۱ ۱۷:۱۵ ۹ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ نفت تهران گزارش مسابقه
۹۶/۶/۳۱ ۱۹ ۷ برتر صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ فولاد خوزستان گزارش مسابقه