عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۵/۹/۱۳ ۱۳ ۶ برتر نوجوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ نوجوانان امید گناوه گزارش مسابقه
۹۵/۹/۵ ۱۴:۳۰ ۵ برتر نوجوانان نفت‌و‌گاز گچساران ۱ - ۲ نوجوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۲۸ ۱۵:۳۰ ۴ برتر نوجوانان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ نوجوانان شاهین بوشهر گزارش مسابقه
۹۵/۸/۲۲ ۱۲:۴۵ ۳ برتر نوجوانان فولاد خوزستان ۰ - ۰ نوجوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۵ ۱۵:۱۵ ۱ برتر نوجوانان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ نوجوانان نفت اهواز گزارش مسابقه