عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۵/۹/۱۳ ۱۵ ۱۱ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۳ - ۵ نونهالان سپاهان یاسوج گزارش مسابقه
۹۵/۹/۵ ۱۴:۳۰ ۱۰ برتر نونهالان آریان اهواز ۰ - ۲ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۲۷ ۱۴:۴۵ ۹ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ نونهالان سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۱۴ ۱۵:۴۵ ۷ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۳ نونهالان فولاد خوزستان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۷ ۱۵:۴۵ ۶ برتر نونهالان نوژن اصفهان ۷ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۶ ۵ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ نونهالان ذوب آهن اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۴ ۱۵:۴۵ ۴ برتر نونهالان سپاهان یاسوج ۲ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۶ ۱۶ ۳ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۴ نونهالان آریان اهواز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۷ ۱۶ ۲ برتر نونهالان سپاهان اصفهان ۲ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه