عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۶/۱/۳۱ ۱۷:۴۵ ۲۸ برتر بزرگسالان سایپای تهران ۰ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱/۲۵ ۱۸ ۲۷ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ بزرگسالان سیاه‌جامگان مشهد گزارش مسابقه
۹۶/۱/۱۷ ۱۷:۴۵ ۲۶ برتر بزرگسالان ذوب آهن اصفهان ۱ - ۱ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۱/۱۲ ۱۶:۳۰ ۲۵ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ بزرگسالان پرسپولیس تهران گزارش مسابقه
۹۵/۱۲/۱۳ ۱۶:۳۰ ۲۳ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ بزرگسالان پیکان تهران گزارش مسابقه
۹۵/۱۱/۲۱ ۱۵:۳۰ ۲۱ برتر بزرگسالان استقلال خوزستان ۱ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۱۱/۱۵ ۱۷:۱۵ ۲۰ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ بزرگسالان نفت تهران گزارش مسابقه
۹۵/۱۱/۹ ۱۵ ۱۹ برتر بزرگسالان سپاهان اصفهان ۰‍ - ۰‍ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۱۱/۳ ۱۶:۴۵ ۱۸ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ بزرگسالان استقلال تهران گزارش مسابقه
۹۵/۱۰/۲۸ ۱۵ ۱۷ برتر بزرگسالان تراکتورسازی تبریز ۲ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۱۰/۲۲ ۱۵ ۱۶ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۲ - ۱ بزرگسالان صبای قم گزارش مسابقه
۹۵/۱۰/۶ ۱۴:۳۰ ۱۵ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ بزرگسالان گسترش فولاد تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۹/۲۶ ۱۵ ۱۴ برتر بزرگسالان فولاد خوزستان ۳ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۹/۱۸ ۱۵:۳۰ ۱۳ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ بزرگسالان سایپای البرز گزارش مسابقه
۹۵/۹/۱۲ ۱۴:۳۰ ۱۲ برتر بزرگسالان سیاه‌جامگان مشهد ۰ - ۱ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۹/۵ ۱۶:۱۵ ۱۱ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ بزرگسالان ذوب‌آهن اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۷ ۱۶:۴۰ ۱۰ برتر بزرگسالان پرسپولیس تهران ۱ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۶:۴۵ ۹ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ بزرگسالان ماشین‌سازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۳ ۱۵:۴۵ ۸ برتر بزرگسالان پیکان تهران ۳ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۳۱ ۱۷ ۷ برتر بزرگسالان پدیده خراسان ۳ - ۳ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۲۵ ۱۸:۴۵ ۶ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ بزرگسالان استقلال خوزستان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۱۹ ۱۸:۴۵ ۵ برتر بزرگسالان نفت تهران ۲ - ۱ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۵/۲۱ ۲۰:۳۰ ۴ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ بزرگسالان سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۵/۱۵ ۲۰:۳۰ ۳ برتر بزرگسالان استقلال تهران ۱ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۵/۱۱ ۲۰:۴۵ ۲ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ بزرگسالان تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۵/۴ ۲۰:۴۵ ۱ برتر بزرگسالان صبای قم ۰ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه