عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۵/۹/۷ ۱۴ ۱۴ برتر جوانان گهر زاگرس دورود ۲ - ۱ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۹/۱ ۱۴ ۱۳ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ جوانان سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۲۴ ۱۴:۳۰ ۱۲ برتر جوانان برق جدید شیراز ۲ - ۱ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۱۶ ۱۴:۴۵ ۱۱ برتر جوانان فولاد خوزستان ۵ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۶ ۱۵:۳۰ ۱۰ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ جوانان تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۵:۱۵ ۹ برتر جوانان البدر کنگ ۱ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۴ ۱۵:۴۵ ۸ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۳ - ۱ جوانان گل گهر سیرجان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۸ ۱۵:۳۰ ۷ برتر جوانان ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۲ ۱۶ ۶ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ جوانان شاهین بوشهر گزارش مسابقه
۹۵/۷/۶ ۱۶:۱۵ ۵ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ جوانان مس کرمان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۳۱ ۱۶:۴۵ ۴ برتر جوانان نفت اهواز ۲ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۲۴ ۱۸:۱۵ ۳ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۳ - ۱ جوانان گهر زاگرس دورود گزارش مسابقه
۹۵/۶/۱۵ ۱۷:۱۵ ۲ برتر جوانان سپاهان اصفهان ۲ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۹ ۱۸:۱۵ ۱ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۲ جوانان برق جدید شیراز گزارش مسابقه