عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌ صنعت نفت آبادان

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۶/۶/۲۳ ۱۹ ۶ برتر سپیدرود رشت ۲ - ۰ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۵/۳۱ ۲۰:۳۰ ۵ برتر صنعت نفت آبادان ۲ - ۲ ذوب آهن اصفهان گزارش مسابقه
۹۶/۵/۲۶ ۲۰:۴۵ ۴ برتر پارس جنوبی جم ۲ - ۱ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۵/۲۰ ۲۱ ۳ برتر صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ پدیده خراسان گزارش مسابقه
۹۶/۵/۱۲ ۲۰:۳۰ ۲ برتر سایپای البرز ۳ - ۲ صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۶/۵/۶ ۲۱ ۱ برتر صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ استقلال تهران گزارش مسابقه