عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

نتایج مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۵/۸/۱۴ ۱۵:۴۵ ۷ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۳ نونهالان فولاد خوزستان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۷ ۱۶:۴۰ ۱۰ برتر بزرگسالان پرسپولیس تهران ۱ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۷ ۱۵:۴۵ ۶ برتر نونهالان نوژن اصفهان ۷ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۸/۶ ۱۵:۳۰ ۱۰ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ جوانان تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۸/۵ ۱۵:۱۵ ۱ برتر نوجوانان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ نوجوانان نفت اهواز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۶:۴۵ ۹ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۳ - ۰ بزرگسالان ماشین‌سازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۵:۱۵ ۹ برتر جوانان البدر کنگ ۱ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۳۰ ۱۶ ۵ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ نونهالان ذوب آهن اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۴ ۱۵:۴۵ ۸ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۳ - ۱ جوانان گل گهر سیرجان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۴ ۱۵:۴۵ ۴ برتر نونهالان سپاهان یاسوج ۲ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۲۳ ۱۵:۴۵ ۸ برتر بزرگسالان پیکان تهران ۳ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۸ ۱۵:۳۰ ۷ برتر جوانان ذوب آهن اصفهان ۱ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۶ ۱۶ ۳ برتر نونهالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۴ نونهالان آریان اهواز گزارش مسابقه
۹۵/۷/۱۲ ۱۶ ۶ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۱ جوانان شاهین بوشهر گزارش مسابقه
۹۵/۷/۷ ۱۶ ۲ برتر نونهالان سپاهان اصفهان ۲ - ۰ نونهالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۷/۶ ۱۶:۱۵ ۵ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۲ - ۰ جوانان مس کرمان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۳۱ ۱۷ ۷ برتر بزرگسالان پدیده خراسان ۳ - ۳ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۳۱ ۱۶:۴۵ ۴ برتر جوانان نفت اهواز ۲ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۲۵ ۱۸:۴۵ ۶ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۱ بزرگسالان استقلال خوزستان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۲۴ ۱۸:۱۵ ۳ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۳ - ۱ جوانان گهر زاگرس دورود گزارش مسابقه
۹۵/۶/۱۹ ۱۸:۴۵ ۵ برتر بزرگسالان نفت تهران ۲ - ۱ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۱۵ ۱۷:۱۵ ۲ برتر جوانان سپاهان اصفهان ۲ - ۰ جوانان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۶/۹ ۱۸:۱۵ ۱ برتر جوانان صنعت نفت آبادان ۰ - ۲ جوانان برق جدید شیراز گزارش مسابقه
۹۵/۵/۲۱ ۲۰:۳۰ ۴ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۱ - ۰ بزرگسالان سپاهان اصفهان گزارش مسابقه
۹۵/۵/۱۵ ۲۰:۳۰ ۳ برتر بزرگسالان استقلال تهران ۱ - ۲ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه
۹۵/۵/۱۱ ۲۰:۴۵ ۲ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان ۰ - ۰ بزرگسالان تراکتورسازی تبریز گزارش مسابقه
۹۵/۵/۴ ۲۰:۴۵ ۱ برتر بزرگسالان صبای قم ۰ - ۰ بزرگسالان صنعت نفت آبادان گزارش مسابقه