تصاویردیدارتیم امید ملوان وامید صنعت نفت

تصاویردیدارتیم امید ملوان وامید صنعت نفت

1403/03/05
آلبوم تصاویر امیدصنعت نفت وامیدذوب آهن

آلبوم تصاویر امیدصنعت نفت وامیدذوب آهن

1403/02/04
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در سالن بدنسازی

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در سالن بدنسازی

1403/01/28
📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید شمس آذر قزوین

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید شمس آذر قزوین

1403/01/26
آلبوم تصاویر دیدار استقلال خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار استقلال خوزستان & صنعت نفت آبادان

1403/01/25
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & سپاهان

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & سپاهان

1403/01/21
آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر سپاهان

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر سپاهان

1403/01/20
آلبوم تصاویر دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان & استقلال حمیدیه

آلبوم تصاویر دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان & استقلال حمیدیه

1403/01/17
آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

1403/01/12
اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در سال ۱۴۰۳ زیر نظر کادر فنی جدید

اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در سال ۱۴۰۳ زیر نظر کادر فنی جدید

1403/01/05
آلبوم تصاویر دیدار ملوان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار ملوان & صنعت نفت

1402/12/28
آلبوم تصاویر دیدار گل گهر &صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار گل گهر &صنعت نفت

1402/12/24
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & نساجی

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & نساجی

1402/12/18
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

1402/12/15
آلبوم تصاویر دیدار پیکان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار پیکان & صنعت نفت

1402/12/10
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهرانسر

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهرانسر

1402/12/08
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & فولاد

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & فولاد

1402/12/04
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر فولاد

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر فولاد

1402/12/02
آلبوم تصاویر دیدار استقلال & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار استقلال & صنعت نفت

1402/11/28
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

1402/11/27
آلبوم تصاویر هفته دوم لیگ منطقه ای ۱۷ساله های کشور

آلبوم تصاویر هفته دوم لیگ منطقه ای ۱۷ساله های کشور

1402/11/26
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال آبی پوش ملاثانی

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال آبی پوش ملاثانی

1402/11/21
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید آکادمی بلوج

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید آکادمی بلوج

1402/11/15
آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت vs امید پارس جنوبی

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت vs امید پارس جنوبی

1402/10/14
آلبوم تصاویر دیدار تراکتور vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار تراکتور vs صنعت نفت

1402/10/10
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در تبریز

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در تبریز

1402/10/09
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت vs ذوب آهن

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت vs ذوب آهن

1402/10/06
گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی‌ها با حضور مهمان ویژه؛ مهدی عزیزمان که یک بیماری سخت را شکست داده است

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی‌ها با حضور مهمان ویژه؛ مهدی عزیزمان که یک بیماری سخت را شکست داده است

1402/10/02
آلبوم تصاویر دیدار شمس آذر vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار شمس آذر vs صنعت نفت

1402/09/29
آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها در قزوین پیش از دیدار برابر شمس آذر

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها در قزوین پیش از دیدار برابر شمس آذر

1402/09/28
آلبوم‌ تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در قزوین

آلبوم‌ تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در قزوین

1402/09/27
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & گل گهر

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & گل گهر

1402/09/24
آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر گل گهر

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر گل گهر

1402/09/22
آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & آلومینیوم اراک

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & آلومینیوم اراک

1402/09/18
آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال زیدون

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال زیدون

1402/09/13
آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت _ امید ذوب‌آهن

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت _ امید ذوب‌آهن

1402/09/12
آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & نفت اهواز

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & نفت اهواز

1402/09/10
آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در آبادان

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در آبادان

1402/09/08
آلبوم تصاویر دیدار مس رفسنجان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار مس رفسنجان & صنعت نفت آبادان

1402/09/04
آخرین تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان پیش از دیدار برابر مس

آخرین تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان پیش از دیدار برابر مس

1402/09/03
📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

1402/09/02
📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید مس کرمان

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید مس کرمان

1402/08/26
📷آلبوم‌ تصاویر دیدار صنعت نفت & هوادار

📷آلبوم‌ تصاویر دیدار صنعت نفت & هوادار

1402/08/21
📷آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر هوادار

📷آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر هوادار

1402/08/20
📷آلبوم تصاویر دیدار پرسپولیس & صنعت نفت

📷آلبوم تصاویر دیدار پرسپولیس & صنعت نفت

1402/08/12
📷گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید ایمان سبز شیراز

📷گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید ایمان سبز شیراز

1402/08/11
📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

1402/08/10
📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال خوزستان

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال خوزستان

1402/08/07
📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر استقلال خوزستان

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر استقلال خوزستان

1402/08/06
📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان در برابر اتحاد کهگیلویه

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان در برابر اتحاد کهگیلویه

1402/08/02
📷آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & ملوان بندرانزلی

📷آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & ملوان بندرانزلی

1402/07/28
📷 گزارش تصویری آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با ملوان

📷 گزارش تصویری آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با ملوان

1402/07/26
📷حضور باشگاه صنعت نفت آبادان در نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی جشنواره عزت و پیشرفت اهواز

📷حضور باشگاه صنعت نفت آبادان در نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی جشنواره عزت و پیشرفت اهواز

1402/07/25
📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

1402/07/23
📷آلبوم تصاویر دیدار سپاهان vs صنعت نفت

📷آلبوم تصاویر دیدار سپاهان vs صنعت نفت

1402/07/16
📷آلبوم‌ تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

📷آلبوم‌ تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

1402/07/15
📷حضور عالیجنابان فریدون لقمان، مسعود دهداری و جمشید مجدمی در کنار صنعت نفتی ها

📷حضور عالیجنابان فریدون لقمان، مسعود دهداری و جمشید مجدمی در کنار صنعت نفتی ها

1402/07/14
📷آلبوم تصاویر تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در اصفهان

📷آلبوم تصاویر تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در اصفهان

1402/07/13
📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی امید و بزرگسالان صنعت نفت

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی امید و بزرگسالان صنعت نفت

1402/07/09
آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

1402/07/06
📷گزارش تصویری ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷گزارش تصویری ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در تهرانسر

1402/06/23
📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ آریو اسلامشهر

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ آریو اسلامشهر

1402/06/21
گزارش تصویری چهارمین روز از اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

گزارش تصویری چهارمین روز از اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

1402/06/20
📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت_فولاد هرمزگان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت_فولاد هرمزگان

1402/06/18
📷آلبوم تصاویر از نخستین روز اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

📷آلبوم تصاویر از نخستین روز اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

1402/06/17
حضور صنعت‌نفتی‌ها در مراسم چهلمین روز پرواز محمدرضا عجمی‌پور

حضور صنعت‌نفتی‌ها در مراسم چهلمین روز پرواز محمدرضا عجمی‌پور

1402/06/15
گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی‌ها برابر پرسپولیس ویس

گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی‌ها برابر پرسپولیس ویس

1402/06/13
📷گالری تصاویر دیدار نساجی مازندران & صنعت نفت آبادان

📷گالری تصاویر دیدار نساجی مازندران & صنعت نفت آبادان

1402/06/08
📷آلبوم عکس تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

📷آلبوم عکس تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

1402/06/07
📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در ساری

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در ساری

1402/06/06
📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال ملاثانی

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال ملاثانی

1402/06/03
📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & پیکان

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & پیکان

1402/06/02
📷حضور پرشور هواداران در تختی آبادان

📷حضور پرشور هواداران در تختی آبادان

1402/06/02
گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر پیکان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر پیکان

1402/05/31
📷گزارش تصویری از هواداران آبادانی در ورزشگاه فولاد

📷گزارش تصویری از هواداران آبادانی در ورزشگاه فولاد

1402/05/27
📷گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان vs صنعت نفت آبادان

📷گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان vs صنعت نفت آبادان

1402/05/26
📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در اهواز پیش از دیدار برابر فولاد

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در اهواز پیش از دیدار برابر فولاد

1402/05/24
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال

1402/05/20
📷گزارش تصویری از حضور پرشور هواداران آبادانی در ورزشگاه تختی

📷گزارش تصویری از حضور پرشور هواداران آبادانی در ورزشگاه تختی

1402/05/20
📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

1402/05/18
📷گزارش تصویری تمرین‌ طلایی پوشان

📷گزارش تصویری تمرین‌ طلایی پوشان

1402/05/15
📷گزارش تصویری فینال لیگ ۱۷ سال خوزستان صنعت نفت آبادان vs فولاد خوزستان

📷گزارش تصویری فینال لیگ ۱۷ سال خوزستان صنعت نفت آبادان vs فولاد خوزستان

1402/05/14
حلقه اتحاد صنعت‌نفتی‌ها و یک دقیقه سکوت‌ با احترام به روح محمدرضا عجمی‌پور در تمرین امشب

حلقه اتحاد صنعت‌نفتی‌ها و یک دقیقه سکوت‌ با احترام به روح محمدرضا عجمی‌پور در تمرین امشب

1402/05/08
📷گزارش تصویری روز پایانی تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷گزارش تصویری روز پایانی تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

1402/05/04
📷گزارش تصویری از تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷گزارش تصویری از تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در تهرانسر

1402/05/02
📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ چادرملو اردکان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ چادرملو اردکان

1402/05/01
📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی ها برابر پرسپولیس

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی ها برابر پرسپولیس

1402/04/31
📷گزارش تصویری دومین دیدار دوستانه پیش فصل صنعت نفتی ها

📷گزارش تصویری دومین دیدار دوستانه پیش فصل صنعت نفتی ها

1402/04/24
📷ادامه تمرینات نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷ادامه تمرینات نفتی ها در اردوی شهرکرد

1402/04/23
📷گزارش تصویری تمرین متفاوت طلایی پوشان در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین متفاوت طلایی پوشان در اردوی شهرکرد

1402/04/22
📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در سومین روز از اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در سومین روز از اردوی شهرکرد

1402/04/19
📷گزارش تصویری از نخستین بازی دوستانه صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری از نخستین بازی دوستانه صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

1402/04/19
📷گزارش تصویری سالن وزنه و بدنسازی صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری سالن وزنه و بدنسازی صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

1402/04/18
📷گزارش تصویری تمرین امروز صبح صنعت‌نفتی‌ها در اردوی شهرکرد، زیرنظر عبدالله ویسی

📷گزارش تصویری تمرین امروز صبح صنعت‌نفتی‌ها در اردوی شهرکرد، زیرنظر عبدالله ویسی

1402/04/17
📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر طلایی پوشان آبادانی در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر طلایی پوشان آبادانی در اردوی شهرکرد

1402/04/17
📷گزارش تصویری از ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در آبادان

📷گزارش تصویری از ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در آبادان

1402/04/14
📸 گزارش تصویری از دومین روز تمرینات صنعت نفتی‌ها

📸 گزارش تصویری از دومین روز تمرینات صنعت نفتی‌ها

1402/04/11
📷گزارش تصویری آغاز رسمی تمرینات صنعت نفت برای لیگ بیست و سوم

📷گزارش تصویری آغاز رسمی تمرینات صنعت نفت برای لیگ بیست و سوم

1402/04/10
📷گزارش تصویری تست‌گیری تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب مسابقات ۴جانبه

📷گزارش تصویری تست‌گیری تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب مسابقات ۴جانبه

1402/04/09
گزارش تصویری هواداران صنعت نفت در سیرجان

گزارش تصویری هواداران صنعت نفت در سیرجان

1402/03/11
گزارش تصویری دیدار گل گهر سیرجان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار گل گهر سیرجان _ صنعت نفت آبادان

1402/02/29
📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ذوب آهن

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ذوب آهن

1402/02/23
گزارش تصویری تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار برابر ذوب آهن

گزارش تصویری تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار برابر ذوب آهن

1402/02/21
📸گزارش تصویری دیدار استقلال تهران _ صنعت نفت آبادان

📸گزارش تصویری دیدار استقلال تهران _ صنعت نفت آبادان

1402/02/15
گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در تهران

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در تهران

1402/02/14
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفتی ها برابر خلیج فارس ماهشهر

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفتی ها برابر خلیج فارس ماهشهر

1402/02/10
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ نساجی مازندران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ نساجی مازندران

1402/02/04
گزارش تصویری دیدار پیکان تهران _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار پیکان تهران _ صنعت نفت آبادان

1402/01/27
گزارش تصویری حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در تمرین طلایی پوشان

گزارش تصویری حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در تمرین طلایی پوشان

1402/01/22
گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی‌ها در زمین پیروز آبادان

گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی‌ها در زمین پیروز آبادان

1402/01/22
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس کرمان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس کرمان

1402/01/18
گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان _ صنعت نفت آبادان

1402/01/12
گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

1402/01/10
گزارش تصویری از اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

گزارش تصویری از اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

1402/01/09
گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها در نوروز ۱۴۰۲

گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها در نوروز ۱۴۰۲

1402/01/05
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان در برابر نفت امیدیه

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان در برابر نفت امیدیه

1401/12/27
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ملوان بندرانزلی

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ملوان بندرانزلی

1401/12/23
گزارش تصویری اولین تمرین صنعت نفتی‌ها زیر نظر عبدالله ویسی

گزارش تصویری اولین تمرین صنعت نفتی‌ها زیر نظر عبدالله ویسی

1401/12/19
گزارش تصویری دیدار مس رفسنجان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار مس رفسنجان _ صنعت نفت آبادان

1401/12/15
گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

1401/12/13
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ تراکتور تبریز

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ تراکتور تبریز

1401/12/10
گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر تراکتور

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر تراکتور

1401/12/07
گزارش تصویری از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال به میزبانی صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال به میزبانی صنعت نفت آبادان

1401/12/05
گزارش تصویری دیدار نفت مسجدسلیمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار نفت مسجدسلیمان _ صنعت نفت آبادان

1401/11/26
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس

1401/11/19
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ هوادار تهران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ هوادار تهران

1401/11/14
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ایمان سبز شیراز

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ایمان سبز شیراز

1401/11/14
گزارش تصویری دیدار آلومینیوم اراک_ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار آلومینیوم اراک_ صنعت نفت آبادان

1401/11/07
گزارش تصویری از تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در مجموعه ورزشی پیروز آبادان

گزارش تصویری از تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در مجموعه ورزشی پیروز آبادان

1401/11/03
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ فولاد خوزستان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ فولاد خوزستان

1401/10/30
گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

1401/10/28
گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شادروان رضا مجدی

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شادروان رضا مجدی

1401/10/24
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید نساجی مازندران

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید نساجی مازندران

1401/10/23
گزارش تصویری جام حذفی دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری جام حذفی دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

1401/10/22
گزارش تصویری ازحضور رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در آبادان

گزارش تصویری ازحضور رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در آبادان

1401/10/18
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ گل گهر سیرجان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ گل گهر سیرجان

1401/10/15
گزارش تصویری حضور دانش آموزان دبستانی در تمرین تیم صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری حضور دانش آموزان دبستانی در تمرین تیم صنعت نفت آبادان

1401/10/14
گزارش تصویری دیدار ذوب‌آهن _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار ذوب‌آهن _ صنعت نفت آبادان

1401/10/09
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ملوان سیرجان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ملوان سیرجان

1401/10/07
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ استقلال تهران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ استقلال تهران

1401/10/04
گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار  با استقلال

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با استقلال

1401/10/02
گزارش تصویری از پیروزی طلایی پوشان برابر نساجی مازندران

گزارش تصویری از پیروزی طلایی پوشان برابر نساجی مازندران

1401/09/29
گزارش تصویری از پیروزی امیدهای صنعت نفت آبادان برابر ملوان بندرانزلی

گزارش تصویری از پیروزی امیدهای صنعت نفت آبادان برابر ملوان بندرانزلی

1401/09/22
گزارش تصویری از ادامه تمرینات طلایی پوشان زیر نظر ادسون تاوارس

گزارش تصویری از ادامه تمرینات طلایی پوشان زیر نظر ادسون تاوارس

1401/09/20
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ فولاد نوین خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ فولاد نوین خوزستان

1401/09/17
گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها در استادیوم تختی

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها در استادیوم تختی

1401/09/04
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید مس کرمان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید مس کرمان

1401/08/29
گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها

گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها

1401/08/16
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید کیان سام بابل

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید کیان سام بابل

1401/08/15
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان_پیکان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان_پیکان

1401/08/05
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ذوب‌آهن اصفهان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ذوب‌آهن اصفهان

1401/08/01
گزارش تصویری دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

1401/07/29
ادای احترام صنعت نفتی ها به مقام شامخ سرادر شهید حاج قاسم سلیمانی

ادای احترام صنعت نفتی ها به مقام شامخ سرادر شهید حاج قاسم سلیمانی

1401/07/27
گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

1401/07/25
📸گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ سپاهان

📸گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ سپاهان

1401/07/22
گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید فولاد خوزستان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید فولاد خوزستان

1401/07/11
تجلیل از کادر پزشکی و درمانی مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

تجلیل از کادر پزشکی و درمانی مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

1401/07/11
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس رفسنجان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس رفسنجان

1401/07/10
اولین تمرین نفتی‌ها با حضور فیروز کریمی

اولین تمرین نفتی‌ها با حضور فیروز کریمی

1401/07/07
شروع تمرینات نفتی‌ها ✌️

شروع تمرینات نفتی‌ها ✌️

1401/06/24
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل باشگاه

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل باشگاه

1401/06/22
تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

1401/06/19
صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

1401/06/15
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر

1401/06/10
گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار با پرسپولیس در تهران

گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار با پرسپولیس در تهران

1401/06/09
گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در تهران

گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در تهران

1401/06/08
1

1

1401/06/07
گزارش تصویری دیدار هوادار

گزارش تصویری دیدار هوادار

1401/06/05
تمرین طلایی پوشان در تهران

تمرین طلایی پوشان در تهران

1401/06/02
گزارش تصویری دیدار مقابل آلومینیوم اراک

گزارش تصویری دیدار مقابل آلومینیوم اراک

1401/05/29
گزارش تصویری از تمرین طلایی پوشان پیش از دیدار با آلومینیوم

گزارش تصویری از تمرین طلایی پوشان پیش از دیدار با آلومینیوم

1401/05/26
گزارش تصویری دیدار فولاد _ صنعت نفت آبادان در هفته اول لیگ برتر فوتبال

گزارش تصویری دیدار فولاد _ صنعت نفت آبادان در هفته اول لیگ برتر فوتبال

1401/05/23
آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها در اهواز پیش از رویایی با فولاد

آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها در اهواز پیش از رویایی با فولاد

1401/05/21
گزارش تصویری از دیدار تمرینی صنعت نفت آبادان _ عقاب هندیجان

گزارش تصویری از دیدار تمرینی صنعت نفت آبادان _ عقاب هندیجان

1401/05/19
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال ملاثانی

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال ملاثانی

1401/05/16
گزارش تصویری از نشست خبری مدیرعامل و سرمربی صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از نشست خبری مدیرعامل و سرمربی صنعت نفت آبادان

1401/05/14
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ استقلال خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ استقلال خوزستان

1401/05/13
گزارش تصویری از دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ اردکان یزد

گزارش تصویری از دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ اردکان یزد

1401/05/11
گزارش تصویری حضور سفیر برزیل در اردوی طلایی پوشان آبادانی

گزارش تصویری حضور سفیر برزیل در اردوی طلایی پوشان آبادانی

1401/05/10
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

1401/05/09
گزارش تصویری تمرین امروز طلایی پوشان در تهرانسر

گزارش تصویری تمرین امروز طلایی پوشان در تهرانسر

1401/05/08
حضور بازیکنان و اعضای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای تست های ورزشی و پزشکی در مرکز ایفمارک

حضور بازیکنان و اعضای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای تست های ورزشی و پزشکی در مرکز ایفمارک

1401/05/07
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ تیم ملی جوانان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان _ تیم ملی جوانان

1401/05/05
اولین تمرین‌ نفتی‌ها در اردوی تهران

اولین تمرین‌ نفتی‌ها در اردوی تهران

1401/05/04
تمرینات پر انرژی نفتی‌ها در بروجن

تمرینات پر انرژی نفتی‌ها در بروجن

1401/04/31
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و امید سپاهان

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و امید سپاهان

1401/04/30
تمرین امروز نفتی‌ها در حضور هیأت مدیره

تمرین امروز نفتی‌ها در حضور هیأت مدیره

1401/04/29
ادامه تمرینات نفتی‌ها در اردوی بروجن

ادامه تمرینات نفتی‌ها در اردوی بروجن

1401/04/28
تمرین با وزنه نفتی‌ها در اردوی بروجن

تمرین با وزنه نفتی‌ها در اردوی بروجن

1401/04/27
روز دوم تمرینات نفتی‌ها در بروجن

روز دوم تمرینات نفتی‌ها در بروجن

1401/04/25
تمرین نفتی‌ها در اردوی بروجن

تمرین نفتی‌ها در اردوی بروجن

1401/04/24
شروع تمرینات صنعت نفت آبادان در لیگ بیست و دوم

شروع تمرینات صنعت نفت آبادان در لیگ بیست و دوم

1401/04/14
تمرین صنعت نفت در ورزشگاه تختی

تمرین صنعت نفت در ورزشگاه تختی

1401/03/10
حضور نفتی‌ها در محل حادثه متروپل

حضور نفتی‌ها در محل حادثه متروپل

1401/03/10
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان

1401/03/05
صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

1401/02/30
دیدار پایانی امیدهای صنعت نفت و ایمان سبز

دیدار پایانی امیدهای صنعت نفت و ایمان سبز

1401/02/27
آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان

آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان

1401/02/25
آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با آلومینیوم اراک

آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با آلومینیوم اراک

1401/02/23
صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

1401/02/20
آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با فولاد

آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با فولاد

1401/02/18
شهرخودرو مشهد و صنعت نفت آبادان

شهرخودرو مشهد و صنعت نفت آبادان

1401/02/14
استقبال از تیم امید

استقبال از تیم امید

1401/02/09
دیدار دوستانه ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

دیدار دوستانه ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

1401/01/31
دیدار دوستانه ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

دیدار دوستانه ذوب آهن و صنعت نفت آبادان

1401/01/31
دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه

دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه

1401/01/27
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و پیکان

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و پیکان

1401/01/24
کودک سرطانی در تمرین نفتی‌ها 🤩

کودک سرطانی در تمرین نفتی‌ها 🤩

1401/01/21
تمرین پرنشاط نفتی‌ها

تمرین پرنشاط نفتی‌ها

1401/01/21
صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان

صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان

1401/01/12
آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با سپاهان

آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با سپاهان

1401/01/11
تمرین شاد نفتی‌ها در ایام نوروز

تمرین شاد نفتی‌ها در ایام نوروز

1401/01/04
پیکان و صنعت نفت آبادان

پیکان و صنعت نفت آبادان

1400/12/27
امیدهای صنعت نفت آبادان و مس شهربابک

امیدهای صنعت نفت آبادان و مس شهربابک

1400/12/25
نشست خبری مدیرعامل

نشست خبری مدیرعامل

1400/12/23
تمرین نفتی‌ها

تمرین نفتی‌ها

1400/12/23
استقلال و صنعت نفت آبادان

استقلال و صنعت نفت آبادان

1400/12/21
تمرین ریکاوری صنعت نفتی‌ها

تمرین ریکاوری صنعت نفتی‌ها

1400/12/21
آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با استقلال

آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با استقلال

1400/12/19
پایان دوره آموزشی مدرسه فوتبال صنعت نفت آبادان

پایان دوره آموزشی مدرسه فوتبال صنعت نفت آبادان

1400/12/18
تبریک روز پاسدار از سوی کادر مدیریتی و فنی صنعت نفت

تبریک روز پاسدار از سوی کادر مدیریتی و فنی صنعت نفت

1400/12/18
صنعت نفت آبادان و پرسپولیس

صنعت نفت آبادان و پرسپولیس

1400/12/16
تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی

تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی

1400/12/14
گل گهر سیرجان و صنعت نفت آبادان

گل گهر سیرجان و صنعت نفت آبادان

1400/12/09
آخرین تمرین برای رویارویی با گل‌گهر سیرجان

آخرین تمرین برای رویارویی با گل‌گهر سیرجان

1400/12/08
صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

1400/12/04
آخرین تمرین نفتی‌ها برای رویارویی با نساجی

آخرین تمرین نفتی‌ها برای رویارویی با نساجی

1400/12/03
فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان

فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان

1400/11/29
امیدهای صنعت نفت آبادان و ایمان سبز شیراز

امیدهای صنعت نفت آبادان و ایمان سبز شیراز

1400/11/26
صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

1400/11/23
صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

1400/11/23
تمرین پر نشاط نفتی‌ها🤩

تمرین پر نشاط نفتی‌ها🤩

1400/11/13
امیدهای صنعت نفت آبادان و خیبرخرم آباد

امیدهای صنعت نفت آبادان و خیبرخرم آباد

1400/11/08
ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان

1400/11/03
تمرین پرنشاط نفتی‌ها در اصفهان

تمرین پرنشاط نفتی‌ها در اصفهان

1400/11/02
جام حذفی خیبر خرم آباد و صنعت نفت آبادان

جام حذفی خیبر خرم آباد و صنعت نفت آبادان

1400/10/27
هوادار تهران و صنعت نفت آبادان

هوادار تهران و صنعت نفت آبادان

1400/10/24
امیدهای صنعت نفت آبادان و فولاد یاسوج

امیدهای صنعت نفت آبادان و فولاد یاسوج

1400/10/24
آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با هوادار

آخرین تمرین نفتی‌ها پیش از دیدار با هوادار

1400/10/22
نفتی‌ها مهمان علی آقا منصوریان در رستوران باب البحر

نفتی‌ها مهمان علی آقا منصوریان در رستوران باب البحر

1400/10/22
اولین تمرین نفتی‌ها در تهران

اولین تمرین نفتی‌ها در تهران

1400/10/21
صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان

1400/10/18
تمرین نفتی‌ها پس از ۲ روز تعطیلی

تمرین نفتی‌ها پس از ۲ روز تعطیلی

1400/10/16
مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان

1400/10/13
تمرین پرنشاط نفتی‌ها

تمرین پرنشاط نفتی‌ها

1400/10/11
صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

1400/10/08
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

1400/10/03
آخرین تمرین نفتی‌هاپیش از دیدار با فولاد

آخرین تمرین نفتی‌هاپیش از دیدار با فولاد

1400/10/02
تولد حکیم نصاری در تمرین نفتی‌ها

تولد حکیم نصاری در تمرین نفتی‌ها

1400/10/02
جام حذفی؛صنعت نفت آبادان و شمس آذر قروین

جام حذفی؛صنعت نفت آبادان و شمس آذر قروین

1400/09/29
صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد

صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد

1400/09/24
حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در رختکن نفتی‌ها

حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در رختکن نفتی‌ها

1400/09/24
تمرین نفتی در ورزشگاه تختی آبادان

تمرین نفتی در ورزشگاه تختی آبادان

1400/09/22
سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

1400/09/18
دیدار دوستانه کادرفنی صنعت نفت و رسانه

دیدار دوستانه کادرفنی صنعت نفت و رسانه

1400/09/16
دیدار صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

دیدار صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

1400/09/13
تمرین نفتی‌ها در روز تولد علی آقا منصوریان 🎁

تمرین نفتی‌ها در روز تولد علی آقا منصوریان 🎁

1400/09/11
دیدار تمرینی تیم‌های امید و بزرگسالان صنعت نفت

دیدار تمرینی تیم‌های امید و بزرگسالان صنعت نفت

1400/09/09
صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

1400/09/08
تمرین اول هفته طلایی پوشان ✌️

تمرین اول هفته طلایی پوشان ✌️

1400/09/06
دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان

1400/09/04
حضور دکتر عزیزی خادم و دکتر سعید محمد در اردوی صنعت نفت آبادان

حضور دکتر عزیزی خادم و دکتر سعید محمد در اردوی صنعت نفت آبادان

1400/09/02
آخرین تمرین نفتی‌ها قبل از سفر برای دیدار با پرسپولیس

آخرین تمرین نفتی‌ها قبل از سفر برای دیدار با پرسپولیس

1400/09/01
صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان

صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان

1400/08/27
اهداء کتاب به علیرضا منصوریان و امیر قلعه‌نویی

اهداء کتاب به علیرضا منصوریان و امیر قلعه‌نویی

1400/08/27
حضور رئیس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان در تمرین نفتی‌ها

حضور رئیس هیأت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان در تمرین نفتی‌ها

1400/08/26
تولد علی لطیفی و رضا یزدان‌دوست در تمرین نفتی‌ها

تولد علی لطیفی و رضا یزدان‌دوست در تمرین نفتی‌ها

1400/08/25
تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی

تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی

1400/08/25
دیدار دوستانه فولادخوزستان و صنعت نفت آبادان

دیدار دوستانه فولادخوزستان و صنعت نفت آبادان

1400/08/21
تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

تمرین نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

1400/08/20
استقبال مردم مهمانواز سوسنگرد از تیم صنعت نفت آبادان

استقبال مردم مهمانواز سوسنگرد از تیم صنعت نفت آبادان

1400/08/20
نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان

1400/08/15
تمرین نفتی‌ها(چهارشنبه ۱۲ آبان)

تمرین نفتی‌ها(چهارشنبه ۱۲ آبان)

1400/08/13
معارفه بهنام سراج مدیر جدید تیم صنعت نفت آبادان

معارفه بهنام سراج مدیر جدید تیم صنعت نفت آبادان

1400/08/13
نشست خبری مدیرعامل باشگاه با اصحاب رسانه

نشست خبری مدیرعامل باشگاه با اصحاب رسانه

1400/08/11
آخرین تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار با فجر سپاسی

آخرین تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار با فجر سپاسی

1400/08/07
تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

تراکتور تبریز و صنعت نفت آبادان

1400/08/03
آخرین تمرین نفتی‌ها قبل از دیدار با تراکتور

آخرین تمرین نفتی‌ها قبل از دیدار با تراکتور

1400/08/02
هفته اول لیگ برتر صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

هفته اول لیگ برتر صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان

1400/07/29
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان

1400/07/21
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و هوادار تهران

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و هوادار تهران

1400/07/16
تمرین پرنشاط برزیلیا در اردوی تهران

تمرین پرنشاط برزیلیا در اردوی تهران

1400/07/15
تمرین امروز (سه‌شنبه ۱۳مهر) نفتی‌ها

تمرین امروز (سه‌شنبه ۱۳مهر) نفتی‌ها

1400/07/14
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

1400/07/13
حضور مدیرعامل منطقه آزاد اروند در اردوی نفتی‌ها

حضور مدیرعامل منطقه آزاد اروند در اردوی نفتی‌ها

1400/07/13
تولد حسین کاظمی در تمرین نفتی‌ها🤩🎊

تولد حسین کاظمی در تمرین نفتی‌ها🤩🎊

1400/07/11
تمرین امروز نفتی‌ها در اردوی آماده سازی

تمرین امروز نفتی‌ها در اردوی آماده سازی

1400/07/11
نفتی‌ها در سالن وزنه

نفتی‌ها در سالن وزنه

1400/07/10
تمرین پرنشاط نفتی‌ها

تمرین پرنشاط نفتی‌ها

1400/07/09
تمرین برزیلیا در آخرین روز تابستان

تمرین برزیلیا در آخرین روز تابستان

1400/07/01
به یاد فؤاد رباهاط هوادار مرحوم نفتی‌ها

به یاد فؤاد رباهاط هوادار مرحوم نفتی‌ها

1400/07/01
تولد مجاهد خزیراوی و ایوب راهبر در تمرین صنعت نفت آبادان

تولد مجاهد خزیراوی و ایوب راهبر در تمرین صنعت نفت آبادان

1400/07/01
تمرین امروز(۲۴شهریور) صنعت نفتی‌ها

تمرین امروز(۲۴شهریور) صنعت نفتی‌ها

1400/06/25
صنعت نفتی‌ها واکسن زدند

صنعت نفتی‌ها واکسن زدند

1400/06/21
تمرین امروز(۲۰شهریور) صنعت نفت آبادان

تمرین امروز(۲۰شهریور) صنعت نفت آبادان

1400/06/20
معارفه علیرضا منصوریان سرمربی جدید صنعت نفت آبادان

معارفه علیرضا منصوریان سرمربی جدید صنعت نفت آبادان

1400/06/20
اولین تمرین نفتی‌ها در لیگ برتر بیست و یکم

اولین تمرین نفتی‌ها در لیگ برتر بیست و یکم

1400/06/16
شروع تمرینات نفتی‌ها در لیگ بیست و یکم

شروع تمرینات نفتی‌ها در لیگ بیست و یکم

1400/06/16
مراسم معارفه سرپرست مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان

مراسم معارفه سرپرست مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان

1400/06/10
صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز

صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز

1400/05/09
فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان

1400/05/04
صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان

1400/04/30
سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

سپاهان اصفهان و صنعت نفت آبادان

1400/04/20
تمرینات تکنیکی بازیکنان جوان زیر نظر پورموسوی

تمرینات تکنیکی بازیکنان جوان زیر نظر پورموسوی

1400/04/17
صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران

1400/04/16
تمرین صنعت نفتی‌ها در سالن وزنه اختصاصی باشگاه

تمرین صنعت نفتی‌ها در سالن وزنه اختصاصی باشگاه

1400/04/12
نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان

نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان

1400/04/11
صنعت نفت آبادان و سایپا

صنعت نفت آبادان و سایپا

1400/04/05
تمرین صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان

تمرین صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان

1400/04/02
دیدار دوستانه صنعت نفت و پرسپولیس

دیدار دوستانه صنعت نفت و پرسپولیس

1400/03/20
دیدار دوستانه صنعت نفت و سپاهان

دیدار دوستانه صنعت نفت و سپاهان

1400/03/15
صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

صنعت نفت آبادان و استقلال تهران

1400/03/04
آخرین تمرین صنعت نفت قبل از دیدار با ا استقلال

آخرین تمرین صنعت نفت قبل از دیدار با ا استقلال

1400/03/03
سالگرد استاد منوچهر سالیا

سالگرد استاد منوچهر سالیا

1400/02/30
تمرین امروز صنعت نفت آبادان

تمرین امروز صنعت نفت آبادان

1400/02/30
تراکتور و صنعت نفت آبادان

تراکتور و صنعت نفت آبادان

1400/02/24
صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان و آلومینیوم اراک

1400/02/19
آخرین تمرین صنعت نفت آبادان

آخرین تمرین صنعت نفت آبادان

1400/02/17
خیبر خرم آباد و صنعت نفت آبادان

خیبر خرم آباد و صنعت نفت آبادان

1400/02/10
تمرین صنعت نفت آبادان در خرم آباد

تمرین صنعت نفت آبادان در خرم آباد

1400/02/09
گل‌گهر سیرجان و صنعت نفت آبادان

گل‌گهر سیرجان و صنعت نفت آبادان

1400/02/03
تمرین صنعت نفت آبادان در سیرجان

تمرین صنعت نفت آبادان در سیرجان

1400/02/02
گرامی داشت یاد و خاطره نادر دست‌نشان در تمرین صنعت نفت آبادان

گرامی داشت یاد و خاطره نادر دست‌نشان در تمرین صنعت نفت آبادان

1400/01/31
تمرین صنعت نفت آبادان

تمرین صنعت نفت آبادان

1400/01/31
تمرین صنعت نفت آبادان

تمرین صنعت نفت آبادان

1400/01/22
ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان

1400/01/14
تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

1400/01/13
گرامی داشت یاد و خاطره استاد پرویز دهداری با حضور ۳ تن از شاگردان وی

گرامی داشت یاد و خاطره استاد پرویز دهداری با حضور ۳ تن از شاگردان وی

1400/01/13
صنعت نفت آبادان و شهرخودرو

صنعت نفت آبادان و شهرخودرو

1399/12/28
تصاویر دیدار مقابل  داماش تهران

تصاویر دیدار مقابل داماش تهران

1399/12/23
جوانان صنعت نفت آبادان و نفت امیدیه

جوانان صنعت نفت آبادان و نفت امیدیه

1399/12/22
نوجوانان صنعت نفت آبادان و پاسارگاد رامشیر

نوجوانان صنعت نفت آبادان و پاسارگاد رامشیر

1399/12/21
تصاویر دیدار مقابل پرسپولیس تهران

تصاویر دیدار مقابل پرسپولیس تهران

1399/12/16
آخرین تمرین طلایی پوشان قبل از دیدار با پرسپولیس

آخرین تمرین طلایی پوشان قبل از دیدار با پرسپولیس

1399/12/15
دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و ملی حفاری اهواز

دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و ملی حفاری اهواز

1399/12/13
پیکان و صنعت نفت آبادان هفته شانزدهم

پیکان و صنعت نفت آبادان هفته شانزدهم

1399/12/11
تصاویر دیدار ماشین سازی تبریز

تصاویر دیدار ماشین سازی تبریز

1399/11/25
تصاویر دیدار مقابل فولاد خودستان

تصاویر دیدار مقابل فولاد خودستان

1399/11/17
دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه

دیدار امیدهای صنعت نفت آبادان و بعثت کرمانشاه

1399/11/16
گزارش تصویرى دیدار مس رفسنجان

گزارش تصویرى دیدار مس رفسنجان

1399/11/11
گزارش تصویری دیدار سپاهان

گزارش تصویری دیدار سپاهان

1399/11/06
جوانان صنعت نفت آبادان و ملی حفاری اهواز

جوانان صنعت نفت آبادان و ملی حفاری اهواز

1399/11/05
گزارش تصویری دیدار تیم‌های امید صنعت نفت آبادان و شاهد بهبهان

گزارش تصویری دیدار تیم‌های امید صنعت نفت آبادان و شاهد بهبهان

1399/11/04
آغاز تمرینات نفتی‌ها بعد ۲ روز استراحت

آغاز تمرینات نفتی‌ها بعد ۲ روز استراحت

1399/11/02
جوانان صنعت نفت آبادان و نفت اهواز

جوانان صنعت نفت آبادان و نفت اهواز

1399/10/30
تصاویر دیدار نساجى مازندران

تصاویر دیدار نساجى مازندران

1399/10/21
تصاویر دیدار نفت مسجد سلیمان

تصاویر دیدار نفت مسجد سلیمان

1399/10/15
گزارش تصویری بازی با سایپا

گزارش تصویری بازی با سایپا

1399/10/09
گزارش تصویری از زحمتکشان اورژانس حاضر در ورزشگاه به مناسبت روز پرستار

گزارش تصویری از زحمتکشان اورژانس حاضر در ورزشگاه به مناسبت روز پرستار

1399/10/05
تجلیل از آقایان مسعود و محمود شجاعی سرمربی و مربی آبادانی تیم فوتبال تراکتور تبریز

تجلیل از آقایان مسعود و محمود شجاعی سرمربی و مربی آبادانی تیم فوتبال تراکتور تبریز

1399/10/05
دیدار صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

دیدار صنعت نفت آبادان و تراکتور تبریز

1399/10/05
دیدار آلومینیوم ارام هفته هفتم

دیدار آلومینیوم ارام هفته هفتم

1399/09/28
حضور اعضای کادرفنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

حضور اعضای کادرفنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

1399/09/27
تصاویر دیدار مقابل گل گهر سیر جان

تصاویر دیدار مقابل گل گهر سیر جان

1399/09/22
دیدار استقلال تهران در هفته پنجم

دیدار استقلال تهران در هفته پنجم

1399/09/18
آخرین تمرین طلایی پوشان برای دیدار با استقلال

آخرین تمرین طلایی پوشان برای دیدار با استقلال

1399/09/15
تصاویر دیدار ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ بیستم

تصاویر دیدار ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ بیستم

1399/09/12
گزارش تصویری دیدار شهرخودرو مشهد و صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار شهرخودرو مشهد و صنعت نفت آبادان

1399/09/07
تصاویر دیدار پرسپولیس تهران هفته دوم لیگ بیستم

تصاویر دیدار پرسپولیس تهران هفته دوم لیگ بیستم

1399/09/02
تصاویر دیدار طلایى پوشان دیار اروند مقابل پیکان تهران

تصاویر دیدار طلایى پوشان دیار اروند مقابل پیکان تهران

1399/08/27
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان

1399/08/22
دیدار تدارکاتى مقابل استقلال ملاثانى

دیدار تدارکاتى مقابل استقلال ملاثانى

1399/08/06
دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و بادران تهران

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و بادران تهران

1399/07/30
گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان

1399/07/28
تصاویر دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان

تصاویر دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان

1399/07/26
سومین روز تمرین تیم در تهران

سومین روز تمرین تیم در تهران

1399/07/25
اولین تمرین نفتی‌ها در اردوی تهران

اولین تمرین نفتی‌ها در اردوی تهران

1399/07/24
تصاویر بازى دوستانه مقابل نفت امیدیه

تصاویر بازى دوستانه مقابل نفت امیدیه

1399/07/21
تمرین امروز نفتى ها

تمرین امروز نفتى ها

1399/07/18
اولین تمرین طلایى پوشان -لیگ ١٤٠٠-١٣٩٩

اولین تمرین طلایى پوشان -لیگ ١٤٠٠-١٣٩٩

1399/07/08
صنعت نفت آبادان و شهرداری شاهین بوشهر

صنعت نفت آبادان و شهرداری شاهین بوشهر

1399/05/26
گزارش تصویری بازی با شهر خودرو هفته 27

گزارش تصویری بازی با شهر خودرو هفته 27

1399/05/11
گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان مقابل  سپاهان اصفهان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

1399/05/03
گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

1399/04/28
گزارش تصویری سکو های خالی ورزشگاه تختی آبادان

گزارش تصویری سکو های خالی ورزشگاه تختی آبادان

1399/04/28
آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با استقلال تهران

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با استقلال تهران

1399/04/27
صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران

1399/04/22
صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته ٢٢

صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته ٢٢

1399/04/09
بازی دوستان استقلال خوزستان

بازی دوستان استقلال خوزستان

1399/04/02
فولاد خوزستان -صنعت نفت آبادان دوستانه

فولاد خوزستان -صنعت نفت آبادان دوستانه

1399/03/28
تمرین امروز نفتی ها

تمرین امروز نفتی ها

1399/03/26
سومین تست نفتی ها

سومین تست نفتی ها

1399/03/17
بازدید مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از باشگاه صنعت نفت

بازدید مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از باشگاه صنعت نفت

1399/03/17
دومین تست کرونا نفتی ها

دومین تست کرونا نفتی ها

1399/03/13
آخرین وضعیت درب‌های الکترونیک ورزشگاه تختی آبادان

آخرین وضعیت درب‌های الکترونیک ورزشگاه تختی آبادان

1399/03/12
اولین تمرین نفتی ها بعد از کرونا

اولین تمرین نفتی ها بعد از کرونا

1399/03/08
اولین گروه نفتی‌ها تست کرونا دادند

اولین گروه نفتی‌ها تست کرونا دادند

1399/03/05
تست کرونا دومین گروه از نفتی‌ها

تست کرونا دومین گروه از نفتی‌ها

1399/03/05
۴ سال پیش در چنین روزی صنعت نفت آبادان و فجر شهید سپاسی شیراز

۴ سال پیش در چنین روزی صنعت نفت آبادان و فجر شهید سپاسی شیراز

1399/02/27
استقلال و صنعت نفت آبادان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ورزشگاه آزادی

استقلال و صنعت نفت آبادان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ورزشگاه آزادی

1399/02/16
۳ سال پیش در چنین روزی پرسپولیس رو توی آبادان بردیم

۳ سال پیش در چنین روزی پرسپولیس رو توی آبادان بردیم

1399/01/12
گزارش تصویری بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

1398/12/09
گزارش تصویری از تمرین نفتی

گزارش تصویری از تمرین نفتی

1398/12/05
بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان

بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان

1398/11/26
اخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با گل گهر سیرجان

اخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با گل گهر سیرجان

1398/11/24
هواداران  نفتی ها در بازی با ذوب آهن

هواداران نفتی ها در بازی با ذوب آهن

1398/11/19
بازی نفتی ها مقابل ذوب آهن اصفهان نیم فصل دوم سال٩٨-٩٩

بازی نفتی ها مقابل ذوب آهن اصفهان نیم فصل دوم سال٩٨-٩٩

1398/11/19
نیم اول  نفتی ها با ذوب آهن اصفهان

نیم اول نفتی ها با ذوب آهن اصفهان

1398/11/18
گزارش تصویری نفتی‌ها در هتل محل اسکان در اصفهان

گزارش تصویری نفتی‌ها در هتل محل اسکان در اصفهان

1398/11/17
آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با ذوب آهن

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با ذوب آهن

1398/11/17
آخرین تمرین اسکوچیچ در آبادان

آخرین تمرین اسکوچیچ در آبادان

1398/11/15
هواداران صنعت نفت آبادان در بازی با پرسپولیس

هواداران صنعت نفت آبادان در بازی با پرسپولیس

1398/11/13
صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران

1398/11/12
تمرین قبل بازی با پرسپولیس نیم فصل دوم سال ٩٨-٩٩

تمرین قبل بازی با پرسپولیس نیم فصل دوم سال ٩٨-٩٩

1398/11/10
نفت مسجد سلیمان -صنعت تفت آبادان ٩٨-٩٩

نفت مسجد سلیمان -صنعت تفت آبادان ٩٨-٩٩

1398/11/06
تمرین بین نیم فصل صنعت نفت آبادان

تمرین بین نیم فصل صنعت نفت آبادان

1398/11/03
صنعت نفت آبادان - سپاهان هفته 11 لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان - سپاهان هفته 11 لیگ 98-99

1398/10/08
صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم 98-99

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شان&#