دو شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

حضور مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان در مرحله تست گیری تیم امید

حضور مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان در مرحله تست گیری تیم امید
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان مرحله تست گیری تیم امید را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
به گزارش «رصنا» جهانگیر کی شمس  شامگاه یکشنبه به همراه بنی سعید معاون امور اداری و مالی از مرحله تست گیری تیم امید صنعت نفت آبادان بازدید کرد.
مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان در این بازدید با کادر فنی و بازیکنان به صحبت نشست.

میرهادی میرجوان به صنعت نفت آبادان پیوست

جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان انتخاب شد

پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بازیکن فصل پیش مس رفسنجان به صنعت نفت آبادان پیوست

پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

در بازی تمرینی صنعت نفت آبادان به پیروزی رسید

چهار شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

بیت سعید بازی های ابتدایی لیگ را از دست داد

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

تساوی صنعت نفت در بازی یک طرفه

یک شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

مجوز ها