یک شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۱

حضور رییس کمیته مسابقات فوتبال ایران در آبادان

سهیل مهدی رییس کمیته مسابقات فوتبال ایران به منظور بررسی ورزشگاه تختی به آبادان سفر کرد.
به گزارش «رصنا» سهیل مهدی روز یکشنبه، ورزشگاه تختی آبادان محل میزبانی تیم فوتبال صنعت آبادان در لیگ برتر را مورد ارزیابی قرار داد.
سهیل مهدی شرایط و امکانات این ورزشگاه برای برگزاری مسابقات لیگ برتر  و همچنین موارد مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را بررسی کرد.
رییس کمیته برگزاری مسابقات در این سفر زیر ساخت های باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان را نیز بازدید و با مدیران این باشگاه نشستی برگزار کرد.
همچنین سهیل مهدی در این برنامه به منظور تسریع در امور استانداردسازی ورزشگاه تختی نشستی را با مدیران پالایشگاه آبادان از جمله مهندس لفته بوعذار مدیر عملیات غیرصنعتی پالایشگاه داشت.

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱

برگزاری نشست کمیته مجوز باشگاهداری صنعت نفت آبادان

برگزاری نشست کمیته مجوز باشگاهداری صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

حضور حمایتی هواداران آبادانی در تمرین صنعت نفت

حضور حمایتی هواداران آبادانی در تمرین صنعت نفت

یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

هفته چهاردهم لیگ برترامیدها؛ توقف صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم لیگ برترامیدها؛ توقف صنعت نفت آبادان

جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان