یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

سرپرست جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب شد.
رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان: مسعود رضائیان معاون ورزشی باشگاه بعنوان سرپرست جدید باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.
به گزارش "رصنا" سید حسین کشاورزی اظهار داشت: در جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان که روز یکشنبه برگزار شد مسعود رضائیان بعنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد.
وی ضمن قدردانی از زحمات احمد پارو مدیرعامل پیشین باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان افزود: این تغییرات مدیریتی با تصمیم اعضای هیات مدیره گرفته شد.

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱

برگزاری نشست کمیته مجوز باشگاهداری صنعت نفت آبادان

برگزاری نشست کمیته مجوز باشگاهداری صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

حضور حمایتی هواداران آبادانی در تمرین صنعت نفت

حضور حمایتی هواداران آبادانی در تمرین صنعت نفت

یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

هفته چهاردهم لیگ برترامیدها؛ توقف صنعت نفت آبادان

هفته چهاردهم لیگ برترامیدها؛ توقف صنعت نفت آبادان

جمعه ۲۳ دی ۱۴۰۱
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان