یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

سرپرست جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب شد.
رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان: مسعود رضائیان معاون ورزشی باشگاه بعنوان سرپرست جدید باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.
به گزارش "رصنا" سید حسین کشاورزی اظهار داشت: در جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان که روز یکشنبه برگزار شد مسعود رضائیان بعنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد.
وی ضمن قدردانی از زحمات احمد پارو مدیرعامل پیشین باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان افزود: این تغییرات مدیریتی با تصمیم اعضای هیات مدیره گرفته شد.

پیروزی تیم زیر ۱۷ ساله های صنعت نفت آبادان

پیروزی تیم زیر ۱۷ ساله های صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

توقف تیم جوانان در سومین دیدار در مسابقات مناطق کشور

توقف تیم جوانان در سومین دیدار در مسابقات مناطق کشور

جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

جشنواره گل نوجوانان در اندیمشک

جشنواره گل نوجوانان در اندیمشک

جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱

عبدالله ویسی سرمربی صنعت نفت شد

عبدالله ویسی سرمربی صنعت نفت شد

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

ادسون تاوارس از صنعت نفت آبادان جدا شد

ادسون تاوارس از صنعت نفت آبادان جدا شد

پنج شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱

تسا‌وی جوانان صنعت نفت در روز بد داوری

تسا‌وی جوانان صنعت نفت در روز بد داوری

چهار شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان