یک شنبه ۴ تیر ۱۴۰۲

فیاض میردورقی در صنعت نفت ماندگار شد

مدافع فصل قبل تیم فوتبال صنعت نفت قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
به گزارش رصنا، میردورقی ۲۵ساله سال گذشته هم برای صنعت نفت به میدان رفته بود.
بازیکن شماره ۴۱ زردپوشان در لیگ گذشته، برای ۲فصل فوتبالی دیگر با پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت.

برد پر گل تیم ۱۷ ساله‌های صنعت نفت آبادان

برد پر گل تیم ۱۷ ساله‌های صنعت نفت آبادان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

مجوز ها