چهار شنبه ۷ تیر ۱۴۰۲

بازدید اعضای هیات مدیره صنعت‌نفت آبادان از اماکن ورزشی این باشگاه

اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی  و ورزشی صنعت‌نفت آبادان چهارشنبه اماکن ورزشی این باشگاه را مورد بازدید قرار دادند.
به گزارش «رصنا» اعضای هیات مدیره موسسه ابتدا با حضور در ورزشگاه تختی آبادان که میزبان بازی های خانگی تیم صنعت نفت به شمار می رود روند و پیشرفت بهسازی آن را بررسی و بازدید کردند.
زمین ۱۷ شهریور دومین محل بازدید شده توسط اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان بود.
اعضای هیات مدیره همچنین با حضور در زمین پیروز محل اصلی تمرین تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان وضعیت این زمین را مورد بررسی و بازدید قرار دادند.
مهندس موسوی رییس بازسازی شرکت پالایش نفت آبادان، مهندس چوپان رییس امور ورزش شرکت پالایش نفت آبادان و مهندس نظام پور رییس اداره خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت آبادان در این بازدید اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت‌نفت آبادان را همراهی کردند.

برد پر گل تیم ۱۷ ساله‌های صنعت نفت آبادان

برد پر گل تیم ۱۷ ساله‌های صنعت نفت آبادان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

باشگاه

  • اخبار و تازه هــا
  • چند رسانه ای
  • معرفی بازیکنان

مجوز ها