چهار شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

سرپرست جدید مدیریت آکادمی صنعت نفت آبادان معرفی شد

با ابلاغ محمد حسین رحمانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، ضمن تقدیر از زحمات مظفر شاملی، مدیر پیشین، علی بهداروندان به عنوان سرپرست مدیریت  آکادمی این مجموعه معرفی شد.
به گزارش رصنا، علی بهداروندان از بازیکنان سابق صنعت نفت و پیروز آبادان و منتخب مهاجرین استان خوزستان است که با مدرک مربیگری A آسیا سابقه مربیگری در تیم‌‌های امید و نوجوانان صنعت نفت را نیز داراست.
در آیین معارفه بهداروندان، از زحمات شاملی که در سال‌های اخیر در رشد و معرفی بازیکنان مطرحی همچون محمدرضا غبیشاوی، رضا جبیره، مسلم مجدمی، جعفر سلمانی، احمد شریعت‌زاده، پیام پارسا و ... به سطح نخست فوتبال ایران در آکادمی صنعت نفت نقشی غیرقابل انکار داشت، تقدیر شد.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان