پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

عشراوی‌نژاد مسئول کانون هواداران باشگاه صنعت نفت آبادان

خلیل عشراوی نژاد بعنوان مسئول کانون هواداران موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب شد.

به گزارش «رصنا» طی حکمی از سوی حسین یازعی معاون فرهنگی موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان و موافقت مدیر عامل، خلیل عشراوی نژاد بعنوان مسئول کانون هواداران این موسسه انتخاب گردید.

عشراوی نژاد که از هواداران متعصب تیم صنعت نفت آبادان به شمار می رود سالها بعنوان لیدر این تیم فعالیت دارد.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان