پنج شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲

بلندشو محمدرضا

بلندشو محمدرضا، بگو مزاح کرده‌ای، بگو قرار است هفته‌های متوالی اسمت را به عنوان پدیده لیگ همه جا جار بزنند و بچه‌های همسایه بیایند و عکست که صفحات خبرگزاری‌ها را قشنگ کرده به «بی‌بی» نشان بدهند و مادربزرگت وقتی دید و وقتی لبخند زد؛ همه زمین برای پرواز پسر خوب شطیط شاد شود.
محمدرضای خوب آبادان، این جنس پرواز به تو نمی‌آید پسر، جواب زمین چمن را چه می‌دهی؟ جواب حنجره‌هایی که منتظر بودند که روی سکوها فریادت بزنند را چطور؟
اصلا چمن و حنجره را فراموش کن، جواب لبخند خشک شده‌ی بی‌بی را‌‌...
بلندشو پسر، فوتبال بی‌طاقت است...

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان