دو شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲

«یوسف جامه» بر تن صنعت نفت

به گزارش رصنا، صنعت‌نفتی‌ها ضمن عقد قرارداد با یوسف جامه، از مجموعه پوشاک ورزشی«داریک» به خاطر همکاری در .فصل گذشته نهایت تشکر را دارند

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان