یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

انتصاب مدیر امور حقوقی موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان

با حکم مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، دکتر احسان باقرزاده به عنوان مدیر امور حقوقی این موسسه منصوب شد.

به گزارش رصنا، در حکم محمدحسین رحمانی خطاب به دکتر باقرزاده آمده است:« احتراما نظر به تعهد، تخصص و تجربه‌های علمی، اجرایی و ورزشی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر امور حقوقی موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب می‌‌شوید.
امید است با توجه به توسعه و تدوین فرهنگ فوتبال حرفه‌ای  در سطح کشور  و جایگاه ویژه فوتبال شهرستان آبادان، در این خصوص موارد ذیل را به طریق مقتضی و اجرا نمایید.
یک. نظارت بر قراردادها و اسناد تعهدآور و ارائه راهکار مناسب در جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوطه.
دو. نمایندگی حقوقی موسسه در مراجع محترم اداری، قانونی و قضایی کشور و فدارسیون فوتبال.
سه. بررسی، اظهارنظر و بازنگری در خصوص مقررات الزام‌آور فدارسیون فوتبال ایران، آسیا و جهان.
چهار. معاضدت و ارائه مشاوره حقوقی جهت تسهیل و اجرای مقررات در موسسه و ارتباط با مراجع مربوطه.
پنج. تشکیل کمیته انضباطی باشگاه و بازنگری در اجرای دقیق مقررات در راستای هماهنگی با قوانین و مقررات فیفا.
شش. برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف حقوقی ورزشی اعم از آیین‌نامه‌های انضباطی، مقررات نقل و انتقال حرفه‌ای، قوانین بودجه‌ای و اداری و محاسباتی برای سرپرستان، مربیان، ورزشکاران، پرسنل اداری باشگاه جهت کمک به ترویج  فرهنگ قانونمندسازی و اجرای دقیق  مقررات در سطوح مختلف موسسه و نیز تیم بزرگسالان، تمامی تیم‎‌های پایه و مدرسه فوتبال.
هفت. ارائه معاضدت و مشاوره حقوقی به هیات مدیره موسسه در موارد لزوم.

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان