یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری جلسه هماهنگی همیاران هوادار صنعت نفت آبادان

جلسه هماهنگی همیاران هوادار تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای حضور در لیگ برتر بیست و سوم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار رصنا، در این جلسه حسین یازع، معاون فرهنگی، موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان در خصوص استفاده از ظرفیت همیاران هوادار، داشتن سکوهای اخلاق‌مدار در لیگ پیش‌رو و ارائه خدمات به سایر هواداران توضیحاتی را ارائه داد.
تقسیم همیاران در گروههایی با موضوعات انتظامات، خدمات، پزشکی و فرهنگی از دیگر مباحثی بود که یازع به آنها اشاره کرد.
 عادل حردانی، رئیس امور همیاران هوادار  و خلیل عشراوی‌نژاد، مسئول کانون هواداران موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان نیز در این جلسه حضور داشتند.
 

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان