دو شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

بازدید همیاران بانوان هوادار صنعت نفت از ورزشگاه تختی

همیاران بانوی هوادار صنعت نفت صبح امروز از ورزشگاه تختی آبادان بازدید کردند.
به گزارش رصنا، جلسه هماهنگی با همیاران هوادار بانوان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و بازدید آنها از ورزشگاه تختی این شهرستان با حضور محمدحسین رحمانی، مدیر عامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت و حسین یازعی، معاون فرهنگی موسسه یادشده شکل اجرایی به خود گرفت.
گفتنی است کانون هواداران بانوان موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان امسال برای نخستین بار در این مجموعه شکل گرفته است.

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان