جمعه ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

سرپرست مدرسه فوتبال صنعت نفت آبادان معرفی شد

علی خنافره بعنوان سرپرست مدرسه فوتبال صنعت نفت آبادان معرفی شد.
به گزارش رصنا، طی حکمی از سوی مدیر آکادمی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، علی خنافره به عنوان سرپرست موقت مدرسه فوتبال این موسسه انتخاب شد.
آیین معارفه خنافره با حضور حبيب گله‌داری (عضو كارگروه فني) مرتضی رابعی غلامی (مدير تيم‌های پايه) عيسی دارم (عضو كارگروه فني)  مديران، سرمربيان، مربيان 
تيم‌های مدرسه فوتبال صنعت نفت و محسن سبطی ( مسئول اجرائی اكادمي) برگزار شد.
پیش از این ابراهیم غلام‌نژاد از پیشکسوتان تیم صنعت نفت آبادان عهده‌دار این مسئولیت بود.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان