شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

محمد صادق بارانی به صنعت نفت آبادان پیوست.
به گزارش «رصنا» هابک ملوان بندر انزلی با نظر سهراب بختیاری‌زاده تا پایان فصل جاری به جمع طلایی پوشان دیار اروند پیوست.
بارانی سابقه حضور در تیم های ذوب آهن اصفهان، پیکان تهران، نساجی مازندران، و سایپا را در کارنامه دارد.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان