اطلاعات تماس

 

اطلاعات تماس و نشانی

شماره تماس‌های موسسه

دفتر مدیر عامل ۵۳۲۶۱۹۳۴ ۰۶۱
۵۳۳۰۳۳۴۴ ۰۶۱
روابط عمومی ۵۳۲۶۳۳۰۳ ۰۶۱
امور اداری ۵۳۲۶۱۰۳۵ ۰۶۱
امور مالی ۵۳۲۶۴۴۶۵ ۰۶۱
آکادمی و مدرسه فوتبال ۵۳۳۶۰۹۱۷ ۰۶۱
دورنگار (Fax) ۵۳۲۶۴۵۳۲ ۰۶۱

 

رایانامه (Email)

 • حساب رسمی در اینستاگرام: sanatenaft.abadan.original
 •  

نشانی

 • ساختمان مرکزی مؤسسه: خوزستان، آبادان، ابتدای بلوار شهید یاسینی، ساختمان کشتیرانی سابق، موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان
 • کد پستی ۶۳۱۶۹۴۴۵۳۸
 • آکادمی و مدرسه فوتبال: جنب ساختمان مرکزی مؤسسه

 موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

مجوز ها