هیئت مدیره

 

 

  اعضای اصلی

  •       آقای محمد علی شکوهی (رئیس هیأت مدیره)
  •       آقای سید علی آل یاسین (نایب رئیس هیأت مدیره)
  •       آقای محمد حسین رحمانی (مدیرعامل)
  •       آقای حسن گله داری (دبیر هیأت مدیره)
  •       آقای حمید جوادی نژاد
  •  

   اعضای علی‌البدل

  •      آقای علی شریفی
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان