هیئت مدیره

 

 

  اعضای اصلی

 •       آقای محمد علی شکوهی (رئیس هیأت مدیره)
 •       آقای سید علی آل یاسین (نایب رئیس هیأت مدیره)
 •       آقای محمد حسین رحمانی (مدیرعامل)
 •       آقای حسن گله داری (دبیر هیأت مدیره)
 •       آقای حمید جوادی نژاد
 •  

   اعضای علی‌البدل

 •      آقای علی شریفی
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

مجوز ها